P307 ขายที่ดินแปลงสวยถมแล้ว ผังสีเขียว ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 81 ตรว. อำเภอโนนสูง ติดถนนสาธารณะ ขาย 980,000 บาท

P307 ขายที่ดินแปลงสวยถมแล้ว ผังสีเขียว ขนาด 1 ไร่ 2 งาน 81 ตรว. อำเภอโนนสูง ติดถนนสาธารณะ

P232 ขายที่นาแปลงสวย 4 ไร่ ขายถูกมากๆ อำเภอเมืองนครพนม ดินดีมาก ใกล้โรงเรียนบ้านกล้วย ขาย 850,000 บาท

P232 ขายที่นาแปลงสวย 4 ไร่ ขายถูกมากๆ อำเภอเมืองนครพนม ดินดีมาก ใกล้โรงเรียนบ้านกล้วย

P196 ขายที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื้อที่ 200 ตารางวา ต.พรหมณี นครนายก ถมเต็มพื้นที่ ใกล้ รร.นายร้อย จปร. ขาย 800,000 บาท

P196 ขายที่ดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า เนื้อที่ 200 ตารางวา ต.พรหมณี นครนายก ถมเต็มพื้นที่ ใกล้ รร.นายร้อย จปร.

P180 ขายที่ดิน 3 งาน 87ตารางวา พิกัด ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย ไฟฟ้าประปาถึงที่ดิน อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ทำการเกษตรได้ตลอดปี ขาย 551,475 บาท

P180 ขายที่ดิน 3 งาน 87ตารางวา พิกัด ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย ไฟฟ้าประปาถึงที่ดิน อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ทำการเกษตรได้ตลอดปี

P179 ขายที่ดิน 1 ไร่ 86 ตารางวา พิกัด ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย ไฟฟ้าประปาถึงที่ดิน อยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีน้ำใช้ทำการได้เกษตรตลอดปี ขาย 690,550 บาท

P179 ขายที่ดิน 1 ไร่ 86 ตารางวา พิกัด ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย ไฟฟ้าประปาถึงที่ดิน อยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีน้ำใช้ทำการได้เกษตรตลอดปี

P178 ขายที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน พิกัด ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย ไฟฟ้าประปาถึงที่ดิน อยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีน้ำใช้ทำการได้เกษตรตลอดปี ขาย 712,500 บาท

P178 ขายที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน พิกัด ต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย ไฟฟ้าประปาถึงที่ดิน อยู่ใกล้แหล่งน้ำ มีน้ำใช้ทำการได้เกษตรตลอดปี

P177 ขายที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี ขาย 926,250 บาท

P177 ขายที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี

P176 ขายที่ดิน 1 ไร่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี ขาย 570,000 บาท

P176 ขายที่ดิน 1 ไร่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี

P175 ขายที่ดิน 1 ไร่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี ขาย 570,000 บาท

P175 ขายที่ดิน 1 ไร่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี

P174 ขายที่ดิน 1 ไร่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี ขาย 570,000 บาท

P174 ขายที่ดิน 1 ไร่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี

P172 ขายที่ดิน 1 ไร่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้าประปาพร้อม อยู่ใกล้แหล่งน้ำ ขาย 550,000 บาท

P172 ขายที่ดิน 1 ไร่ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไฟฟ้าประปาพร้อม อยู่ใกล้แหล่งน้ำ

P171 ขายที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี ขาย 893,750 บาท

P171 ขายที่ดิน 1 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีน้ำใช้ตลอดปี

P138 ขายที่ดินสวย​โฉนด​ ครุฑแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า​ 1 ไร่​ อำเภอดอนพุด​ สระบุรี ผังสีเขียว ขาย 170,000 บาท

P138 ขายที่ดินสวย​โฉนด​ ครุฑแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า​ 1 ไร่​ อำเภอดอนพุด​ สระบุรี ผังสีเขียว