P70 ขายที่ดินจำนวน 13 ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง แม่สรวย เชียงราย ใกล้โรงเรียนแม่ต๋ำ ผังสีเขียว ขาย 25,000,000 บาท

P70 ขายที่ดินจำนวน 13 ไร่พร้อมสิ่งปลูกสร้าง แม่สรวย เชียงราย ใกล้โรงเรียนแม่ต๋ำ ผังสีเขียว

P51 ขายที่ดินเป็นบ่อเลี้ยงปลา พิกัด บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผังสีชมพู ขาย 27,300,000 บาท

P51 ขายที่ดินเป็นบ่อเลี้ยงปลา พิกัด บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ผังสีชมพู