P48 ขายที่ดิน 2 ไร่ อ.วัฒนานคร ติดถนนลาดยาง ใกล้ธนาคารและห้างสรรพสินค้า ขาย 3,500,000 บาท

P48 ขายที่ดิน 2 ไร่ อ.วัฒนานคร ติดถนนลาดยาง ใกล้ธนาคารและห้างสรรพสินค้า

PH954 ขายที่ดิน ถมที่เรียบร้อยแล้ว พื้นที่สีเขียว 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา ใกล้โรงงานดรีมเบเกอรี่ ขาย 3,500,000 บาท

PH954 ขายที่ดิน ถมที่เรียบร้อยแล้ว พื้นที่สีเขียว 1 ไร่ 1 งาน 7 ตารางวา ใกล้โรงงานดรีมเบเกอรี่