P67 ขายที่ดิน 10 ไร่ 2 งาน 33 ตาราวา พรหมพิราม พิษณุโลก น้ำไฟพร้อม ใกล้โรงแรมและสถานีไฟฟ้า ขาย 3,000,000 บาท

P67 ขายที่ดิน 10 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา พรหมพิราม พิษณุโลก น้ำไฟพร้อม ใกล้โรงแรมและสถานีไฟฟ้า